PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

1 janar 2022. Policia rrit çmimet e lejeve, por jo çmimin e pasaportës

, ,

Ndryshe nga vitet e mëparshme, në vitin 2022 përllogaritjet e çmimit dhe kostos janë bërë sipas grupit të lejeve. Bazë janë rekomandimet e bëra nga Zyra Kombëtare e Auditimit dhe auditimi i brendshëm i Bordit të Policisë dhe Ministrisë së Brendshme, sipas të cilave ekuivalenca e kostos së lejeve duhet të përcaktohet sipas grupeve.

Sipas përllogaritjes kosto-përfitim, të ardhurat nga dokumentet e udhëtimit – për shembull pasaportat – i kalojnë kostot operative, por e kundërta ndodh me lejet e tjera. Parimet e çmimit për lejet nuk kanë ndryshuar nga vitet e mëparshme.

Pandemia e koronavirusit që nisi në vitin 2020 ka ndikuar në gatishmërinë e njerëzve për të udhëtuar dhe rrjedhimisht në numrin e aplikimeve për pasaporta dhe karta identiteti. Vitin e kaluar, çmimet e pasaportave u rritën për shkak të kërkesës së ulët për shkak të kufizimeve të pandemisë.

Megjithatë, numri i aplikimeve për pasaporta pritet të rritet këtë vit. Çmimi i një pasaporte të aplikuar në letër do të ulet nga 58 euro në 50 euro për shkak të rritjes së pritshme të numrit të aplikimeve dhe uljes së tarifës për certifikatën e pasaportës.

Diferenca e çmimit për pasaportën e aplikuar elektronikisht do të mbetet e pandryshuar, pra çmimi i një pasaporte të aplikuar elektronikisht do të jetë 44 euro në të ardhmen.

Nuk do të ketë asnjë ndryshim në pagesat për kartë identiteti, pasi pagesat e tyre tashmë janë rishikuar gushtin e kaluar.

Çmimet e licencave për armë zjarri që jepen nga policitë lokale dhe licencave të armëve që lëshohen nga Bordi i Policisë po rriten sepse të ardhurat nga licencat aktualisht nuk mbulojnë kostot e lëshimit të licencave. Për shembull, çmimi i një leje për armë të lëshuar nga policia lokale rritet nga 90 euro në 105 euro. Çmimi i një licence biznesi në sektorin e armëve do të rritet nga 375 euro në 400 euro.

Rriten edhe çmimet e lejeve për sektorin privat të sigurisë. Ndër të tjera çmimi i pranimit si roje do të rritet nga 48 euro në 55 euro. Çmimi i një licence biznesi në sektorin e sigurisë do të rritet nga 375 euro në 400 euro.

Rritje do të ketë edhe për lejet e lotarisë, lejet e grumbullimit të fondeve, aktivitetet publike dhe lejet dhe njoftimet e tjera individuale. Për shembull, çmimi i një deklarate të vogël për mbledhjen e fondeve rritet nga 55 euro në 63 euro dhe çmimi i një deklarate vjetore për mbledhjen e fondeve rritet nga 100 euro në 120 euro.

Rregullorja ka hyrë në fuqi me datë 1 janar.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *