PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

30 % e muslimanëve dhe 66% e hebrenjve ndjehen të pasigurtë në Finlandë

,

Një raport i qeverisë finlandeze tregon se disa anëtarë të bashkësive fetare shprehin shqetësimin se ndjenja e tyre e sigurisë është e minuar për shkak të paragjykimeve, frikës, kërcënimeve dhe llojeve të ndryshme të gjuhës së urrejtjes që kanë përjetuar.

Ministria e Brendshme publikoi të premten raportin mbi kërcënimet e perceptuara të sigurisë të ngritura nga komunitete të ndryshme fetare në Finlandë në lidhje me mjediset e tyre fetare, tha ministria në një njoftim për shtyp. Raporti gjithashtu rendit propozime për përmirësimin e sigurisë së institucioneve të besimtarëve të minoriteteve të ndryshme..

Më 20 korrik 2020, Ministria e Brendshme ngriti një grup pune të ngarkuar me identifikimin e kërcënimeve të sigurisë ndaj mjediseve të komuniteteve fetare. Sondazhi u krye në internet mbi të gjitha bashkësitë fetare që veprojnë në Finlandë. Një total prej 309 përgjigjesh u morën.

Përgjigjet treguan se afërsisht tre në katër të anketuar (74%) mendojnë se mjediset e tyre fetare janë të sigurta.

“Megjithatë ka dallime të dukshme midis grupeve të ndryshme fetare. Pothuajse 93 përqind e të anketuarve të krishterë ndiheshin të sigurt në afërsi të kishës së tyre dhe mjediseve të tjera fetare. Sidoqoftë, vetëm 69 përqind e të anketuarve muslimanë dhe vetëm një e treta e të anketuarve hebrenj ndiheshin të sigurt pranë ambienteve të tyre fetare përkatëse, ”tha kryetarja e grupit të punës, Tarja Mankkinen, e cili është drejtoreshë e Zhvillimit në Ministrinë e Brendshme.

Të anketuarit treguan se ndjenja e tyre e pasigurisë ishte për shkak të faktorëve të tillë si prezenca e provokatorëve ose sjelljeve të tjera shqetësuese në afërsi të lokaleve fetare, parregullsi të transportit, ndriçim i dobët ose mungesë ndriçimi jashtë ambienteve të tilla dhe vandalizëm, duke përfshirë dëmtimin e mureve apo dëmtime të tjera te pasurisë.

“Pothuajse gjysma e të anketuarve menduan se gjuha e urrejtjes në internet ndikon në ndjenjën e tyre të sigurisë. Gjysma e të anketuarve gjithashtu theksoi se për shkak të gjuhës së urrejtjes në internet ata nuk vizitojnë më objektet e tyre fetare aq shpesh sa më parë, ”tha Mankkinen.

Sondazhi gjithashtu zbuloi se një në pesë të anketuar ka hasur në dhunë ose kërcënim të dhunës brenda ose në afërsi të lokaleve të tyre fetare. Në veçanti, dhuna është përjetuar nga anëtarët e komuniteteve hebraike të Finlandës, duke përfaqësuar 40 përqind të të anketuarve.

Sondazhi gjithashtu përcaktoi mënyrat për të përmirësuar sigurinë dhe sigurinë e mjediseve të komuniteteve fetare.

“Përdoruesit e lokaleve fetare dëshironin që komunitetet e tyre të kishin një plan të qartë sigurie, një plan për situatat e papritura të krizës dhe planet e shpëtimit nga rreziqet. Ata gjithashtu dëshirojnë të kenë trajnim mbi çështjet e sigurisë, ”tha Mankkinen.

Të anketuarit për më tepër u shprehën se siguria e lokaleve mund të përmirësohej, p.sh., duke instaluar sisteme alarmi për dyert, instalimin e videove monitoruese ose duke punësuar roje sigurie, duke mbajtur dyert të mbyllura, duke shmangur qëndrimin vetëm, duke hartuar udhëzime të qarta sigurie dhe rrugët e sigurta të daljes nga godinat, dhe raportimi dhe ndërhyrja në situata të pasigurta.

Rezultatet e sondazhit u analizuan nga Jana Turk, një studente doktorature në Universitetin e Helsinkit. Analiza është statistikisht përfaqësuese për komunitetet e krishtera dhe islamike, por jo për komunitetin hebre për shkak të nivelit të saj joadekuat të përgjigjes.

Çështjet dhe shqetësimet në lidhje me sigurinë e lokaleve të komuniteteve fetare janë shfaqur ndërkombëtarisht vitet e fundit si rezultat i sulmeve terroriste kundër tyre.

Raporti vjetor i Shërbimit Informativ dhe i Sigurimit Finlandez ka publikuar se një kërcënim i tillë qëndron edhe për Finlandën.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *