PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Do të ashpërsohen dënimet në Kodin Penal. Nën 16 vjeç dhe pa miratim, quhet përdhunim

,

Qeveria propozon ndryshimin e Kodit Penal në mënyrë që në të ardhmen përkufizimi i përdhunimit të jetë mungesa e miratimit. Sipas propozimit, mungesa e miratimit i referohet një situate në të cilën një person nuk e ka shprehur vullnetin e tij/saj për marrëdhënie seksuale verbalisht, me sjellje ose në ndonjë mënyrë tjetër.

Aktualisht, përdhunimi është një akt në të cilin autori detyron një person tjetër me dhunë ose kërcënim. Marrëdhëniet seksuale me një person në gjendje të pafuqishme siç përcaktohet me ligj është gjithashtu përdhunim.

Në propozimin e qeverisë quhet përdhunim edhe në rastet kur personi është detyruar ose nuk ka mundur të formojë apo shprehë vullnetin e tij për shkak të rrethanave. Ky mund të jetë rasti, për shembull, nëse një person i është nënshtruar dhunës, është në gjendje frike ose nuk ka një zgjedhje të vërtetë për shkak të abuzimit të rëndë ndaj saj/tij.

Qeveria dëshiron të rrisë ndjeshëm dënimet për shkeljet seksuale kundër fëmijëve.

Premisa është që një fëmijë nuk mund të pranojë në mënyrë të vlefshme për marrëdhënie seksuale me një të rritur. Në të ardhmen, marrëdhënia seksuale me një person nën moshën 16 vjeç në parim do të ishte gjithmonë përdhunim i fëmijëve, pasi tani përgjithësisht konsiderohet si abuzim seksual i rënduar.

Propozimi i qeverisë bazohet në programin qeveritar të kryeministres Sanna Marin.

– Kjo është një reformë historike. Krimet seksuale janë disa nga llojet më të rënda të krimit. Ato cenojnë pjesën më intime të integritetit njerëzor dhe shkaktojnë vuajtje fizike dhe mendore për viktimën e një krimi. Rregullorja e re e propozuar tani do të përmirësojë ndjeshëm pozitën e viktimës së krimit. Përkufizimi i përdhunimit tani po ndryshon kështu që në të ardhmen vullneti i vetë viktimës është qendror. Ky është një ndryshim domethënës në të menduarit, thotë Ministrja e Drejtësisë Anna-Maja Henriksson në një deklaratë për shtyp.

Legjislacioni i bazuar në propozimin e qeverisë, pasi të miratohet nga parlamenti parashikohet të hyjë në fuqi më 1 janar 2023.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *