PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Epoka e makinave pa shofer. Finlanda kërkon ndryshimin e Konventës së Vjenës

, ,

Qeveria ka propozuar të sjellë ndryshime në ligjin e Konventës Ndërkombëtare të Vjenës për Trafikun Rrugor me synimin për të lejuar përdorimin e sistemeve të automatizuara të drejtimit.

Presidenti i miratoi të premten amendamentet e propozuara, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Transportit dhe Komunikimit.

Përgatitjet për ndryshimin e legjislacionit kombëtar do të vazhdojnë nga zyrtarët e Ministrisë dhe grupet e punës.

Vendimi për miratimin e mundshëm të amendamenteve duhet t’i njoftohet Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së deri më 15 janar 2022.

Ndryshimet mund të hyjnë në fuqi më së shpejti më 15 korrik 2022.

Finlanda ka promovuar në mënyrë aktive automatizimin e transportit, prandaj miratimi ndërkombëtar dhe hyrja në fuqi e ndryshimeve janë të rëndësishme për Finlandën.

Së bashku me ndryshimet, një nen do t’i shtohej Konventës për të lejuar përdorimin e sistemeve të automatizuara të drejtimit.

Në praktikë, kjo do të thotë që një automjet mund të ketë një sistem të automatizuar drejtimi në vend që të kontrollohet nga një individ.

Megjithatë, për t’u miratuar, sistemet e drejtimit duhet të jenë në përputhje me rregullat kombëtare dhe rregulloret teknike ndërkombëtare.

Qëllimi i ndryshimeve është të sigurojnë që legjislacioni ndërkombëtar dhe kombëtar të lejojë zhvillimin dhe futjen e automatizimit të transportit dhe përfitimet që rezultojnë: transport më i sigurt, më efikas dhe më i qëndrueshëm.

Në mënyrë që ndryshimet të zbatohen, do të duhet të ndryshohet edhe legjislacioni kombëtar. Ky proces tashmë ka filluar. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet garantimit të sigurisë rrugore, kontrollit të trafikut dhe përcaktimit të përgjegjësisë ligjore me rritjen e numrit të automjeteve të automatizuara në rrjetin rrugor.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *