PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Finlanda po përgatit ligjet e reja kundër propagandës terroriste në internet

,

Ministria e Brendshme filloi të premten një projekt për të përgatitur një propozim për legjislacionin për të trajtuar shpërndarjen e përmbajtjes terroriste në internet.

Qëllimi i projektit është që legjislacioni kombëtar të jetë në përputhje me Rregulloren e BE-së, thuhet në njoftimin e MPB-së.

Projekti do të zgjasë deri më 30 shtator 2022. Dispozitat janë planifikuar të hyjnë në fuqi më 7 qershor 2022 kur të fillojë aplikimi i Rregullores së BE-së.

Rregullorja e BE-së synon të përmirësojë zbulimin dhe heqjen e përmbajtjes në internet që nxit akte terroriste.

Rregullorja detyron ofruesit e shërbimeve të internetit që të mbrojnë në mënyrë aktive shërbimet e tyre kundër përhapjes së përmbajtjes terroriste. Një ofrues shërbimi interneti nënkupton, për shembull, platforma të mediave sociale si Facebook dhe Twitter, por edhe ofrues më të vegjël shërbimesh.

Me Rregulloren e BE-së, çdo Shtet Anëtar duhet të caktojë autoritetin ose autoritetet kompetente për të lëshuar urdhra për heqjen e përmbajtjes terroriste në internet, të shqyrtojë urdhrat e largimit, të mbikëqyrë zbatimin e masave specifike dhe të vendosë gjoba.

Sipas Rregullores së BE-së, këto autoritete kanë fuqinë të detyrojnë ofruesit e shërbimeve të internetit të heqin përmbajtjen terroriste ose të çaktivizojnë aksesin në përmbajtje terroriste në shërbimet e tyre.

Rregullorja zbatohet për ofruesit e shërbimeve që shpërndajnë informacion tek publiku dhe operojnë në BE, pavarësisht nga selia e tyre kryesore.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *