PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Ja ku janë pagat më të ulëta dhe më të larta në BE. Po Finlanda?

, ,

Pasiguria e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit e ngadalësoi, por nuk e ndaloi rritjen e pagave minimale në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.

Në shumicën e vendeve anëtare, rritjet e pagave ishin të moderuara, me një rritje mesatare prej tre përqind. Kjo dëshmohet nga një raport i botuar nga Eurofound, Agjencia për Përmirësimin e Kushteve të Punës dhe Jetesës, që mbulon vitin 2021.

Përveç vendeve anëtare të BE, raporti përfshin gjithashtu Britaninë dhe Norvegjinë. Duhet gjithashtu të theksohet se disa vende nuk kanë një pagë minimale të vendosur me ligj. Ky grup përfshin edhe Finlandën.

Pagat minimale krahasohen si në nivelin e pagës mujore ashtu edhe në pagesën për një orë pune. Paga minimale mujore bruto është aktualisht më e larta në Luksemburg (2,202 €), Irlandë (1,724 €) dhe Hollandë (1,685 €). Përkatësisht, pagat minimale mujore më të ulëta mund të gjenden në Bullgari (332 €), Hungari (467 €) dhe Rumani (472 €).

Megjithëse ekstremet janë ende larg njëra-tjetrës, Eurofound sheh një harmonizim të pagave minimale të BE-së gjatë dekadës së fundit. Zhvillimet kanë ndodhur, veçanërisht në shumë vende të Evropës Qendrore dhe Lindore.

Krahasuar me vitin e kaluar, pagat minimale u rritën më së shumti në Letoni, Slloveni, Sllovaki, Bullgari dhe Lituani. Në të parën, rritja ishte më e madhja, në përqindje deri në 16.3. Në euro, paga minimale mujore e një letonezi u rrit nga 430 euro në 500 euro.

Në vendet pa pagë minimale ligjore (Austri, Danimarkë, Finlandë, Itali, Suedi dhe Norvegji), rritjet e pagave ishin të moderuara. Në disa raste, pandemia i shtyu bisedimet mes sindikatave dhe qeverisë, apo punëdhënësve. Për të llogaritur pagën minimale, Eurofound përdor mesataren e pagave themelore të rëna dakord në marrëveshjen kolektive të dhjetë punëtorëve të përzgjedhur me paga të ulëta në këto vende.

Në janar 2021, këto paga mujore varionin nga 699 € për një pastrues shtëpie që punonte në Itali në 3,256 € për një banakier që punon në Danimarkë. Sipas Eurofound, të ardhurat mesatare mujore të 10 vendeve të punës me pagë të ulët në Finlandë janë 1,783 euro.

Eurofound merret gjithashtu me pagesat për orë në raportin e saj. Në të vërtetë, ajo tregon se paga për orë pasqyron realitetin e pagës më të ulët, pasi shumë punë me pagë të ulët janë me kohë të pjesshme ose bazohen në pagën orë.

Luksemburgu udhëheq edhe kur krahasohen pagat për orë. Paga e saj minimale në orë prej 12.73 € është më e larta në BE. Ekstremi tjetër është Bullgaria, paga minimale e së cilës është më pak se dy euro në orë.

Maria Jepsen, Zëvendës Drejtore e Eurofound, theksoi rëndësinë e sigurimit të një standardi adekuat të jetesës për punëtorët me pagë të ulët në fillimin e raportit.

“Debati mbi përshtatshmërinë e pagave minimale nuk duhet të përqëndrohet vetëm në kriteret teknike për disa kufij referencë, por duhet t’i kushtojë më shumë vëmendje nëse personat me pagë të ulët arrijnë një standard jetese të duhur për veten dhe familjet e tyre,” tha Jepsen.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *