PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Këtë vit, qeveria miratoi rreth 2 miliardë Euro subvencione për strehimin

, ,

Qeveria ka vendosur për një plan për prodhimin e banesave të mbështetura nga shteti për vitin 2022. Qëllimi është të promovohet prodhimi i banesave me çmime të përballueshme, duke ndarë autorizime për subvencionimin e interesit të kredive për një total prej 1.95 miliardë euro.

Me autorizimin e subvencionit të interesit mund të ndërtohen rreth 9360 banesa të reja dhe rinovohen rreth 4230 banesa. Krahas autorizimeve për subvencionimin e interesit, do të shpërndahen edhe 285 milionë euro autorizime për garantimin e kredive. Vlerësohet se me autorizimin e garancisë së kredisë do të ndërtohen rreth 300 apartamente.

Gati 4000 apartamente për grupet e veçanta

Strehimi për grupe të veçanta mbështetet nga një kredi për subvencionimin e interesit dhe një grant investimi përkatës. Në buxhetin e vitit 2022, shuma e autorizimit të grantit është 90 milionë euro (90 milionë euro ishte edhe në vitin 2021). Prioritet do t’u jepet projekteve të strehimit për grupet më të pafavorizuara që janë në situatat më të vështira të strehimit – të pastrehët afatgjatë, të paaftët mendorë, të rehabilituarit mendërisht dhe ata me probleme të kujtesës.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *