PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Ligj i ri për të zbuluar shfrytëzimin e punëtorëve të huaj nga pronarët

,

Qeveria finlandeze ka propozuar ndryshime në Ligjin për të Huajt me qëllim që të parandalojë shfrytëzimin e fuqisë punëtore të huaj dhe të përmirësojë statusin ligjor të viktimave të shfrytëzimit.

Presidenti i Republikës, Sauli Niinistö i miratoi dispozitat e reja të Premten 18 Qershor dhe ato do të hyjnë në fuqi më 1 Tetor.

Sipas Ministrisë së Punëve Ekonomike dhe Punësimit, qëllimi i Ligjit është “të zbulojë më lehtë sesa tani shfrytëzimin e punëtorëve në punë”.

“Të përfitosh padrejtësisht prej punëtorëve të huaj do të thotë shfrytëzim ekonomik dhe kjo nuk i përket tregut finlandez të punës. Rregullat e reja do të ofrojnë më shumë mbrojtje për viktimat dhe do ta bëjnë shfrytëzimin më të vështirë. Ato janë një element qendror në luftën e qeverisë kundër shfrytëzimit të punëtorëve të huaj, “thotë Ministrja e Punësimit Tuula Haatainen.

Si rezultat i ndryshimeve legjislative, leja e qëndrimit të një punëtori mund të refuzohet nëse ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se punëdhënësi ose sponsori synojnë të anashkalojnë dispozitat ligjore për hyrjen ose qëndrimin.

Propozimi nuk ndikon në mundësinë e një të huaji për të marrë një leje qëndrimi për të punuar me një punëdhënës tjetër. Ndryshimet do t’i japin Zyrës së Punës mundësi më të mira për të refuzuar lejet e qëndrimit të punëtorëve, nëse punëdhënësi ka vepruar në një mënyrë të dënueshme.

“Rritja e kontrollit parandalon shfrytëzimin dhe mbron tregun e punës nga konkurrenca e pandershme. Është e rëndësishme të ndalohet rekrutimi nga jashtë nga punëdhënësit që janë kapur duke shfrytëzuar punëtorët e tyre,” shton Ministrja Haatainen.

Pozicioni juridik i viktimave

Nëse ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se një i huaj që mban një leje qëndrimi është shfrytëzuar në punë, ata nuk do të humbin të drejtën e tyre për të qëndruar dhe punuar në Finlandë. Në një rast të tillë, ata mund të vazhdojnë të punojnë për një punëdhënës të ri ose do të aplikojnë për një leje të re qëndrimi.

“Për sa kohë që pozicioni ligjor i viktimës është i dobët, shfrytëzimi i punëtorëve të huaj do të mbetet një fenomen i fshehur. Duke forcuar të drejtën e viktimës për të punuar në këtë vend, ne do të përmirësojmë aftësinë e autoriteteve për të zbuluar këtë fenomen të pakëndshëm dhe për të ndërhyrë në ndalimin e tij”, thotë Haatainen.

Grupi i punës për parandalimin e shfrytëzimit të fuqisë punëtore të huaj, i cili është nën juridiksionin e Ministrisë së Punëve Ekonomike dhe Punësimit, përgatiti propozimin legjislativ.

Bazuar në propozimet e grupit të punës, kanë filluar të zbatohen masa të tjera për të luftuar shfrytëzimin, përfshirë broshurën Working in Finland (Punësimi në Finlandë) për ata që vijnë për të punuar në Finlandë dhe një shërbim këshillimi shumëgjuhësh për punëtorët sezonalë.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *