PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Mbrojtja e këmbësorëve. Nga sot, policia, fushatë kontrollesh për trafikun dhe parkimet

, ,

Policia njoftoi sot se dy javët e ardhshme do të shtojë kontrollet në rrugët e vendit për të monitoruar respektimin nga drejtuesit e autmjeteve të rregullave të sigurisë rrugore, sidomos ndaj sigurisë së këmbësorëve.

Nga data 18 prill deri me 1 maj, fokusi kryesor i mbikëqyrjes në anë të rrugës është operimi i një automjeti dhe drejtuesve të tramvajit kur afrohen tek vijat e bardha.

“Këto shkelje zakonisht kanë të bëjnë me rrezikimin e sigurisë në trafik, sepse mosrespektimi i rregullave të sigurisë rrugore zakonisht mund të çojë në një aksident”, thotë inspektori i policisë Heikki Kallio nga Bordi Kombëtar i Policisë.

Mbikëqyrja në anë të rrugës vlen edhe për çiklistët dhe drejtuesit e tjerë të mjeteve jo motorike.

Kundërvajtjet e kryera nga drejtuesit e mjeteve të pamotorizuara janë shpesh një kundërvajtje administrative e trafikut të mbuluar nga një tarifë gabimi në trafik.

Bashkëpunim me kontrollorët e parkimit

Mbikëqyrja që do të bëhet në bashkëpunim me njësitë komunale të parkimit trajton gjithashtu ndalimin dhe parkimin shumë afër vijave të bardha.

– Qëllimi është të rritet siguria e përgjithshme për k¨mbësorët dhe në të njëjtën kohë t’u kujtohen drejtuesve të automjeteve përgjegjësitë e tyre, thotë Kallio.

Sipas Kallios, mbikëqyrja ka të bëjë kryesisht me rastet kur mjeti i parkuar nuk e lejon kalimin e papenguar të një këmbësori që po kalon në vijat e bardha ose po përgatitet të ecë mbi to.

– Kalimi pa pengesa do të thotë që një këmbësor mund të kalojë rrugën pa ngadalësuar ose përshpejtuar shpejtësinë fillestare të ecjes, shprehet Kallio.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *