PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Migri vendos tarifë për punëtorët sezonalë nëse ndryshojnë pronarin

,

Shërbimi Finlandez i Imigracionit ka futur një funksion të ri në sistemin e shërbimit për punëtorët sezonalë. Ky funksion i ri synon të “bëjë më të lehtë” për ta që të ndryshojnë punëdhënësit ndërsa janë në Finlandë. Sigurisht, ata do të duhet të paguajnë një tarifë prej 65 ose 165 euro, varësisht nga rasti, për të kryer procedurën.

Sipas Ministrisë së Brendshme, ndryshimi përkatës i Dekretit mbi Shërbimet e Tarifuara të Shërbimit Finlandez të Emigracionit bazohet në një ndryshim të Ligjit për Punëtorët Sezonal. Si ndryshimi i Ligjit për Punëtorët Sezonal ashtu edhe ndryshimi i Dekretit hynë në fuqi në 17 Qershor 2021.

Tarifat e përpunimit për të gjitha kërkesat e paraqitura në Shërbimin Finlandez të Emigracionit përcaktohen çdo vit me Dekretin e Ministrisë së Brendshme mbi Shërbimet e Tarifuara të Shërbimit Finlandez të Imigracionit.

Dekreti i lëshuar për këtë vit do të ndryshohet duke shtuar një funksion të ri në sistemin e shërbimit i cili lejon një punonjës të paraqesë një kërkesë për shtimin e një punëdhënësi të ri në lejen e tij aktuale të sezonit të punës dhe për certifikatën e Shërbimit Finlandez të Imigracionit lidhur me zgjatjen e tij ose e drejta e saj për të punuar.

65 ose 165 euro

Një tarifë prej 65 euro do të ngarkohet për shtimin e një punëdhënësi të ri dhe për lëshimin e certifikatës, kur aplikimi të paraqitet në mënyrë elektronike.

Nëse aplikimi paraqitet në formë letre, tarifa do të jetë 165 euro, thotë Ministria e Brendshme.

Me kërkesë, Shërbimi Finlandez i Imigracionit mund të shtojë një punëdhënës të ri në një leje të vlefshme pune sezonale nëse punëdhënësi bie dakord për kushtet e punësimit dhe akomodimit të përcaktuara në Ligjin për Punëtorët Sezonal.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *