PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Migri: Viza D për ekspertët dhe biznesmenët. Shërbimi i shpejtë, pjesërisht e automatizuar

, , ,

Shërbimi Finlandez i Imigracionit do të përpunojë lejet e qëndrimit të atyre që vijnë në Finlandë përmes rrugës së shpejtë (fast track) në një maksimum prej dy javësh. Duke qenë se familjet e profesionistëve shpesh shpërngulen gjithashtu në Finlandë, shërbimi i shpejtë i synuar synon gjithashtu anëtarët e familjes së specialistëve dhe sipërmarrësve të start-up.

Përgatitja e shërbimit fast track kombinohet me një lloj të ri leje, vizën kombëtare D, e cila aktualisht është në shqyrtim nga Kuvendi. Qëllimi është që në qershor 2022 Finlanda të ketë aktive vizën kombëtare D dhe rrugën e shpejtë për specialistët dhe sipërmarrësit start-up.

“Shërbimi Finlandez i Imigracionit ka marrë pjesë aktive në përgatitjen e fast track dhe vizës D, dhe ne po përgatitemi t’u japim klientëve tanë këshilla për procesin e ri, të përshpejtuar të lejes,” thotë Pauliina Helminen, Drejtore e Njësisë së Lejeve dhe Kombësisë.

Më shpejt për t’u transferuar në Finlandë në të ardhmen

Për të lëvizur në Finlandë përmes rrugës së shpejtë, klienti duhet të dorëzojë dhe të paguajë për aplikimin online. Nëse aplikacioni përmban të gjitha informacionet dhe bashkëngjitur dokumentet e kërkuara, aplikacioni do të kalojë automatikisht “në pritje”, që do të thotë se përpunimi i aplikacionit fillon menjëherë dhe vazhdon shpejt.

“Udhëzimet për klientin janë të rëndësishme, sepse gjithashtu klienti duhet të veprojë shpejt në mënyrë që ne të jemi në gjendje të mbajmë zotimin tonë të shërbimit për të vendosur për aplikacionin brenda dy javësh. Klientët udhëzohen me ndihmën e mesazheve të shpeshta të automatizuara dhe përshkrimeve të qarta të procesit te aplikacionit”, thotë Helminen.

Përpunimi i aplikacioneve të specialistëve është pjesërisht i automatizuar dhe puna e procedimit të tyre vazhdon vetë. Rritja e automatizimit ka qenë mënyra më e rëndësishme për të përshpejtuar përpunimin e lejeve.

Viza kombëtare D bën të mundur udhëtimin në Finlandë sapo të jepet leja e qëndrimit. Para se të hyjnë në Finlandë, aplikantët vërtetojnë identitetin e tyre jashtë vendit dhe u merren shenjat e gishtave për kartën e lejes së qëndrimit. Karta e lejes së qëndrimit do t’i jepet klientit në Finlandë. Aktualisht, klientët duhet të presin për kartën e tyre jashtë vendit, pasi t’u jepet një vendim pozitiv.

Ministria e Brendshme ka caktuar gjithashtu një projekt legjislativ që heton mundësinë e zgjerimit të vizës D për të mbuluar edhe studentët dhe studiuesit. Shërbimi Finlandez i Imigracionit është i përfshirë në mënyrë aktive në përgatitjen e projektit.

Aktualisht specialistëve u jepen lejet brenda dy javësh

Këtë vit specialistët kanë marrë vendimin për leje qëndrimi në 16 ditë (koha mesatare e përpunimit). Specialistët përfshijnë, ndër të tjera, ekspertë IT dhe punonjës me arsim të lartë, puna e të cilëve në Finlandë kërkon njohuri të nivelit të ekspertit. Koha e përpunimit për lejet e sipërmarrësve start-up ishte 24 ditë në periudhën janar-nëntor.

Shërbimi Finlandez i Imigracionit synon t’u japë specialistëve, sipërmarrësve start-up dhe anëtarëve të familjeve të tyre një leje qëndrimi në 14 ditë në 2021. Për sa i përket lejeve të tjera të qëndrimit për punë ose studime, synohet që koha e përpunimit të jetë maksimumi një muaj në 2023.

“Për t’i arritur këto synime në mënyrë të qëndrueshme, ne kemi nevojë për zhvillime të konsiderueshme në Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit, si integrimi i sistemit dhe zgjerimi i përdorimit të automatizimit të pjesshëm në procese të ndryshme të lejeve, ndryshime në metodat e punës dhe disa ndryshime legjislative tashmë në përgatitje, të cilat do të përshpejtojnë. dhënien e përgjithshme të lejeve”, thotë Helminen.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *