PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Parlamenti miraton ndryshimet në ligjin për gjendjen e jashtëzakonshme

,

Parlamenti ka miratuar rregullat e reja të zbatimit të ligjit të gjendjes së jashtëzakonshme, për sa kohë që rajoni autonom Åland është i përjashtuar nga zbatimi i tij. Qeveria do të diskutojë rregulloret në seancën e saj të mbrëmjes, e cila fillon në orën 8 pasdite.

Ndër të tjera, nenet e miratuara të ligjit lejojnë fleksibilitet në afatet për kujdesin shëndetësor jo urgjent. Ndërkohë personeli dhe objektet që nuk i përkasin reparteve të urgjencës mjkësore do të mund të transferohen për të siguruar kujdes urgjent për pacientët me koronavirus.

Komunikimet lidhur me koronavirusin do të përqëndrohen në Zyrën e Kryeministrit dhe Qeverisë do t’i jepet kompetenca vendimmarrëse mbi ndarjen e punës midis degëve administrative nëse ka ndonjë paqartësi.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *