PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Pse të huajt infektohen më shumë se Finlandezët?

,

Numri i të huajve të infektuar me sëmundjen Covid 19 është relativisht më e lartë se pjesa e tyre e popullsisë finlandeze. Një fenomen i ngjashëm vërehet edhe në vende të tjera në Perëndim.

– Në luftën kundër epidemisë, është e rëndësishme të merren parasysh të gjitha grupet e popullsisë, tha drejtori i THL Mika Salminen gjatë konferencës për shtyp.

Një arsye qëndron mbi të tjerat: kushtet e punës.

Të huajt bëjnë shumë punë që nuk mund të bëhen në distancë, apo nga shtëpia. Të tilla janë, për shembull, shumë profesione në sektorin e shërbimeve. Vetëm një e treta e folësve të huaj kishin mundësinë për të punuar në distancë.

Gjysma e të anketuarve që flasin të huaj thanë se nuk është e mundur të ruhen distancat e sigurisë në punën e tyre.

– Kur ju duhet të shkoni në punë çdo ditë dhe të punoni midis njerëzve, është mjaft e qartë se rreziqet janë në një nivel tjetër atëherë, thotë Salminen. Kjo nuk varet nga statusi i imigracionit ose kombësia, apo gjuha që flet, por nga lloji i punës.

Sipas studimit, shumica e të gjithë popullsisë dhe atyre që kanë emigruar në Finlandë thonë se i ndjekin mirë rekomandimet.

Kishte pak ndryshim midis finlandezëve dhe imigrantëve në respektimin e rekomandimeve. Në të dy grupet gjuhësore, gratë ndoqën rekomandimet më mirë sesa burrat.

Një përjashtim ishte aplikacioni Koronavilkku, i cili ishte më pak i përdorur nga folësit e huaj. Kjo sepse aplikacioni nuk është i disponueshëm në gjuhën e tyre amtare. “Kjo është një gjë që duhet adresuar”, tha Salminen.

Një përjashtim tjetër ishte kur bëhej fjalë për të udhëtuar, pasi folësit e huaj thanë se udhëtonin më shumë se të tjerët. Salminen mendoi se arsyeja ishte e të afërmve që jetonin në vende të tjera. – Rekomandimi është të udhëtoni sa më pak të jetë e mundur. Masat tona të sigurisë kufitare janë të rëndësishme: testimet përkatëse dhe masat e karantinës.

Në përgjithësi, folësit e huaj gjithashtu menduan se ata gjithashtu kishin marrë informacion të mjaftueshëm në lidhje me epideminë dhe kufizimet dhe rekomandimet e lidhura me koronën.

SI mund të përmirësohet situata? Sipas Salminen, komunikimi dhe këshillimi shumëgjuhësh dhe shumëkanalësh janë të domosdoshëm. Sipas Salminen, rezultate të mira janë arritur në zonën metropolitane të Helsinkit, për shembull, në bashkëpunim me organizata dhe komunitete të ndryshme.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *