PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Rritet pakënaqësia për jetën mes të rinjve

, , , ,

Një sondazh i kryer nga Rrjeti Kërkimor i të Rinjve në Finlandë tregon se 15-25 vjeçarët në Finlandë janë më të pakënaqur me jetën e tyre se kurrë më parë.

Barometri vjetor Rinor, i cili përpilon informacion mbi qëndrimet dhe vlerat e të rinjve finlandezë, krahas çështjeve që lidhen me ta, regjistroi vitin e shkruar rritjen më të madhe të pakënaqësisë së përgjithshme për jetën.

Sondazhi, i cili kishte mbi 1.000 të anketuar, u krye përmes telefonit në vjeshtë. Pjesëmarrësve iu kërkua të vlerësonin se sa kënaqësinë e tyre nga jeta gjatë gjashtë muajve të mëparshëm në një shkallë prej 4-10.

Vlerësimet midis 15-25 vjeçarëve ranë me 0,5 nga 2019 për të arritur në 8 në fund të vitit të kaluar. Kjo është nota më e ulët në historinë e Barometrit Rinor, i cili ka matur kënaqësinë e jetës mes të rinjve finlandezë që nga viti 1997.

Vajzat në të njëjtën grupmoshë raportuan shkallën më të ulët të kënaqësisë me jetën e tyre. Djemtë e emigrantëve gjithashtu regjistruan një rënie të ndjeshme në vlerësimin e përgjithshëm.

Rezultati nuk erdhi si befasi për shumicën e ekspertëve, pasi kufizimet aktuale për të frenuar përhapjen e koronavirusit kanë ndikuar në shumicën e aspekteve të jetës së të rinjve, duke kufizuar ndërveprimet shoqërore dhe duke prishur jetën shkollore dhe aktivitetet jashtëshkollore.

Djemtë në të gjitha grupmoshat, 12-14 vjeç, fëmijë me status më të lartë socio-ekonomik, nxënës të shkollës fillore dhe ata që jetojnë me kujdestarë regjistruan kënaqësinë më të lartë të përgjithshme me jetën e tyre. Raporti i plotë për Barometrin Rinor 2020 do të publikohet në Mars.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *