PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Tekstet dixhitale në shkollat e mesme po ndikojnë në të lexuarit dhe të mësuarit

, ,

  • Materialet mësimore dixhitale po marrin gjithnjë e më shumë terren në shkollat e mesme.
  • Në Helsinki dhe Tampere, të paktën teorikisht, është e mundur të merret një diplomë e shkollës së mesme pa lexuar fare tekste të shtypura në letër.
  • Një studiues i shkrim-leximit thotë se duhet të mësoheni me leximin e përmbajtjes dixhitale.

Disa shkolla të mesme kanë braktisur tekstet e printuara plotësisht dhe i kanë zëvendësuar me materiale mësimore dixhitale.

Arja Kukkonen, Drejtoreshë e Shkollës së Mesme dhe Arsimit Profesional të qytetit të Helsinkit, thotë se të paktën në shkollat ​​e mesme të Helsinkit është e mundur të përfundoni shkollën e mesme plotësisht pa libra të shtypur.

E njëjta gjë mund të bëhet në shkollat ​​e mesme të qytetit të Tampere, thotë ushtruesi i detyrës së Drejtorit të Arsimit të Shkollave të Mesme të Tamperes, Matti Hännikäinen.

Qyteti i Helsinkit ka 14 shkolla të mesme dhe një shkollë të mesme për të rritur. Tampere, nga ana tjetër, ka 6 shkolla të mesme dhe një shkollë të mesme për të rritur të drejtuar nga qyteti.

Në përgjigjet e tyre, Kukkonen dhe Hännikäinen nuk specifikojnë nëse përfundimi i studimeve me materiale mësimore dixhitale vlen për të gjitha shkollat ​​e mesme të qytetit apo vetëm për disa prej tyre.

Si në Tampere ashtu edhe në Helsinki, materialet për mësimin elektronik janë blerë si prioritet për studentët, që mbulohen nga zgjatja e arsimit të detyrueshëm, që tani shkon deri tek mosha 18 vjeç.

– Në të ardhmen, megjithatë, do të duhet të shqyrtojmë nëse në disa fusha, për shembull, do të ishte më e arsyeshme pedagogjikisht të studiohen lëndë reale nga librat në letër, shton Hännikäinen.

Sipas Tuomo Laakso, një specialist në Shoqatën e Arsimit (OAJ), zgjerimi i arsimit të detyrueshëm ka përshpejtuar dixhitalizimin e materialeve mësimore.

Sipas Laakso, ka ndikuar edhe provimi i maturës plotësisht dixhitale, i cili ka hyrë në fuqi disa vite më parë.

– Organizatorët e trajnimit tani janë përgjegjës për blerjen e materialeve mësimore, dhe disa kanë deklaruar se materiali që do të merret është njëqind përqind dixhital, thotë Laakso.

Probleme me kujtesën

Dixhitalizimi i materialit mësimor ka bërë që disa të pyesin se si ndikon braktisja e librit të shtypur në shkrim-leximin e të rinjve.

Shkrim-leximi i të rinjve ka qenë gjithsesi në rendin e ditës: Sipas sondazheve të Pizës, shkrim-leximi i të rinjve finlandez është në krye, por dallimet në aftësitë e vajzave dhe djemve janë të mëdha.

Studiuesja universitare Kaisa Leino nga Universiteti i Jyväskylä, e cila është përgjegjëse për Kërkimin e Shkrim-leximit në Piza, thotë se nuk ka të dhëna të drejtpërdrejta kërkimore mbi ndikimin e materialeve mësimore dixhitale në shkrim-lexim.

Në vend të kësaj, mund të gjenden të dhëna kërkimore se sa mirë një student është në gjendje të mbajë mend dhe të mësojë përmbajtjen pas leximit të një libri të printuar ose një libri dixhital.

– Studimet kanë treguar se të rinjtë kur lexojnë një libër dixhital, nuk e mbajnë mend atë që lexojnë aq mirë apo për një kohë të gjatë, krahasuar me kujtesën që krijojnë kur mësojnë në një libër të shtypur, thotë Leino.

Sipas Leinos, hulumtimet sugjerojnë se të mësoheni me tekstet dixhitale promovon qasjen tek të lexuarit etj.

– Po, është çështje për t’u mësuar dhe për momentin të rinjtë nuk janë mësuar ende.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *