PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Vaksinimi i fëmijëve 5-11 vjeç. Kush e jep lejen dhe si duhet të përgatiteni?

, ,

Shumë qytete kanë filluar të bëjnë vaksinat e koronavirusit për fëmijët e moshës 5-11 vjeç. Vaksinimi mund të krijojë emocione të forta tek disa fëmijë ose të provokojë mendime, prandaj është mirë që të përgatiteni për këtë duke folur në shtëpi.

Prindërit mund të kenë pikëpamje të ndryshme për vaksinimin e një fëmije. Anita Lindevall, mbikëqyrësja e kujdesit shëndetësor të shkollave dhe studentëve, në Karelian e Veriut, shpreson që prindërit do të diskutojnë përpara se të caktojnë një takim.

Praktikat e lejes së vaksinimit ndryshojnë nga komuna në komunë. Në disa komuna, të gjithë kujdestarët e një fëmije duhet të japin leje me shkrim për t’u vaksinuar, por në të tjera, mjafton konfirmimi gojor i një vendimi të përbashkët.

Kujdestarët vendosin për vaksinimin

Leja me shkrim nuk kërkohet nga të gjithë kujdestarët, por kujdestari që shoqëron fëmijën do ta sjellë lejen edhe gojarisht për të tjerët, nëse fëmija ka më shumë se një kujdestar. Nëse një fëmijë vaksinohet i vetëm ose shoqërohet nga dikush tjetër, por jo kujdestari i tij, atëherë duhet të përfshihet leja me shkrim e nënshkruar nga kujdestari.

Në rastin e moshave 5-11 vjeç, në shumicën e rasteve vendosin kujdestarët e fëmijës. Megjithatë, sipas Aktit të Pacientëve, një i mitur duhet të trajtohet në marrëveshje me të nëse ai ose ajo është në gjendje të vendosë për trajtimin e tij ose të saj bazuar në moshën dhe nivelin e tij të zhvillimit.

Sipas Departamentit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies, fëmijët janë në rrezik të ulët të zhvillimit të sëmundjeve të rënda të koronavirusit, por disa kushte themelore mund të përkeqësojnë simptomat e sëmundjes. Vaksinimi i fëmijëve mbron si fëmijët ashtu edhe të afërmit e tyre potencialisht në rrezik nga sëmundje të rënda.

Si të përgatiteni me fëmijën për vaksinimin?

Ju mund të përgatiteni për vaksinimin e koronavirusit në shtëpi me fëmijën tuaj në të njëjtën mënyrë si për vaksinat e tjera, thotë Esa Iivonen, një eksperte kryesore në Ligën Mannerheim për Mirëqenien e Fëmijëve. Fëmijës mund t’i tregohet për vaksinën sipas moshës së tij dhe t’i kujtohet procesi i marrjes së vaksinës. Për shumë, kjo është një procedurë e njohur tashmë.

Megjithatë, disa fëmijë mund të kenë frikë për marrjen e vaksinës. Atëherë të folurit është ilaçi më i mirë. Mund të përpiqeni të zbuloni se nga vjen frika dhe të tregoni pse po merren vaksinat. Frika është zakonisht për shkak të përvojës së keqe të mëparshme ose të keqkuptimeve të dikujt ose të një shoku.

– Fëmija mund të inkurajohet duke larguar frikën dhe duke korrigjuar keqkuptimet që lidhen me vaksinimin, udhëzon Esa Iivonen.

Edhe nëse fëmija nuk shpreh frikë, është mirë të pyesni nëse ka ndonjë mendim për vaksinimin. Iivonen thotë se disa informacione të pasakta u transmetohen fëmijëve edhe nga rrjetet sociale dhe bashkëmoshatarët e tjerë.

Nevojitet më shumë informacion për fëmijët

Shumë shoqata që promovojnë të drejtat e fëmijëve kanë dhënë informacion se si të flitet për fëmijët dhe të rinjtë për koronavirusin, por sipas Iivonen, duhet të ketë më shumë informacione të përditësuara. Për shembull, thotë ajo,nuk është organizuar asnjë konferencë qeveritare për fëmijët.

– Situata po ndryshon vazhdimisht dhe fëmijët kanë të drejtën e informacionit dhe aksesit në informacion. Situata e koronavirusit gjithashtu ka një ndikim të rëndësishëm tek ata, thotë Esa Iivonen.

Anita Lindevall, kryeinfermiere në kujdesin shëndetësor të shkollave dhe studentëve, thotë se është veçanërisht emocionuese për fëmijët e moshës 5-6 vjeç, të marrin vaksinën. Përpara vaksinimit, kujdestari i tregon fëmijës për vaksinën: çfarë është vaksina, si jepet, si funksionon dhe çfarë lloj efektesh anësore kalimtare mund të ketë.

Fëmija inkurajohet dhe lavdërohet gjatë procedurës. Vaksinimi në vetvete nuk zgjat shumë, por si edhe tek të rriturit, fëmijët presin 15 minuta në dhomën e pritjes për një reaksion alergjik.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *