PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Viti 2022. KELA rrit pagesat për ndihmën sociale, papunësinë, fëmijët dhe pensionistët

, ,

Viti 2022 do të sjellë ndryshime në të ardhurat familjare për të gjithë ata që marrin ndihmë sociale, subvencione dhe përfitime nga Kela.

Shuma minimale e përfitimeve të prindërve gjatë lejes së lindjes dhe ndihmës për kujdes të veçantë do të rritet në 29,67 euro në ditë. Në vitin 2021, shuma ishte 29.05 euro në ditë.

Tarifa e kujdesit shëndetësor për studentët e universiteteve mbetet e pandryshuar në 35.80 euro për semestër. Studentit nuk do t’i dërgohet faturë, por do të duhet ta bëjë pagesën me iniciativën e tij.

Kufijtë e të ardhurave për grantet e studentëve do të rriten me 25 përqind në vitin 2022. Kjo do të thotë se kufiri vjetor i të ardhurave të studentit është 15,630 euro nëse ai ose ajo po përfiton falas paratë e studimit për 9 muaj.

Kufijtë e rinj të të ardhurave vjetore zbatohen vetëm për grantet e studimit për vitin 2022, dhe ka mundësi që kufijtë e të ardhurave të ulen për vitin 2023.

Do të ketë rritje të përfitimeve të papunësisë. Shuma e pagesës bazë dhe mbështetja e tregut të punës do të rritet nga 33,78 euro në 34,50 euro në ditë. Gjithashtu, rritja e përfitimit të papunësisë rritet në 4.91 euro në ditë.

Shtesat ditore për fëmijë janë 5,41 euro për një fëmijë, 7,95 euro për dy dhe 10,25 euro për tre fëmijë.

Pjesa bazë e mbështetjes së të ardhurave rritet me më shumë se dhjetë euro në muaj në 514.82 euro në muaj.

Rritje dihen edhe për pensionet. Në fund të vitit, pensioni i plotë kombëtar do të rritet në 679,50 euro në muaj për një person të vetëm. Pensioni i një personi që jeton në lidhje rritet në 606.65 euro në muaj.

Të gjitha ndryshimet në përfitimet mund të kontrollohen në faqen e internetit të Kela.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *