PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Gjithçka duhet të dini për zgjedhjet e qarkut. Votimi paraprak fillon të mërkurën

, ,

Ku është dhoma e urgjencës më e afërt? A do të vazhdojë qyteti im të ketë një stacion zjarrfikës? Sa punëtorë ka në shtëpinë e pleqve të gjyshes sime? A do të vazhdojë të funksionojë klinika shëndetësore e fëmijëve? Çfarë shërbimesh mund të përdor në mënyrë digjitale dhe në distancë?

Për shembull, çështje të tilla që ndikojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në jetën e përditshme të çdo finlandez do të trajtohen jo më nga bashkitë apo komunat, por nga njësi të reja administrative më të medha. Qark do të thërriten njësitë e reja, të cilave do t’u transferohet përgjegjësia për organizimin e detyrave sociale dhe shëndetësore dhe shpëtimit në vendin tonë që nga fillimi i vitit 2023. Në zgjedhjet e qarkut do të zgjidhen njerëzit për të vendosur për organizimin e shërbimeve në zonat e mirëqenies.

Për kë votohet?

Në këto votime zgjidhen përfaqësuesit dhe zëvëndësuesit e tyre për në këshillat e qarkut. Zgjedhjet e para do të mbahen më 23 janar 2022.

Çfarë është këshilli i qarkut?

Çdo zonë e mirëqenies ka një këshill qarku, i cili është përgjegjës për funksionimin dhe financat e zonës së mirëqenies dhe ushtron fuqinë më të lartë vendimmarrëse në zonën e mirëqenies. Në varësi të madhësisë së popullsisë së zonës së mirëqenies, 59–89 delegatë zgjidhen në këshillat e qarkut.

Çfarë vendosin këshillat e qarqeve?

Në zonat e mirëqenies, këshillat e qarkut vendosin se si funksionojnë shërbimet sociale dhe shëndetësore në jetën e përditshme të njerëzve dhe cili është niveli i shërbimit të zjarrfikësve.

Kush ka të drejtë vote?

Të gjithë finlandezët, me përjashtim të banorëve të Helsinkit, kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet rajonale.

Pse votoni?

Sipas finlandezëve, shërbimet sociale dhe shëndetësore, disponueshmëria dhe aksesueshmëria e tyre janë temat më të rëndësishme në çdo zgjedhje. Në zgjedhjet rajonale, njerëzit zgjidhen për të vendosur pikërisht për këto çështje. Me votim, secili mund të ndikojë se çfarë lloj përfaqësuesish marrin vendime për organizimin e shërbimeve sociale dhe shëndetësore dhe shërbimeve të shpëtimit.

Cili është ecuria e zgjedhjeve?

Zgjedhja e kandidatëve ka përfunduar më 14 dhjetor 2021.
Votimi paraprak i brendshëm do të zhvillohet nga 12 deri më 18 janar 2022.
Dita aktuale e zgjedhjeve është e diela, 23 janar 2022.

Kush mundi të kandidojë?

Nominimi ishte i hapur për të gjithë, përveç nëpunësve civilë në role drejtuese. Preferencë iu dha atyre që kishin ekspertizën dhe përvojën praktike të nevojshme për të marrë vendime, si edhe ata që kishin mendime dhe dëshirë për të ndikuar në jetën e komunitetit.

Sa zgjat mandati i këshillit të qarkut?

Mandati i këshillit të qarkut është katër vjet.

Kur do të nisë puna e këshillave të qarkut?

Këshillat e qarkut do të marrin detyrën në mars 2022.

Në Finlandë janë 900 qendra votimi paraprake. Ato janë të vendosura kryesisht në bashkitë, bibliotekat dhe qendrat tregtare. Numri i përgjithshëm i vendvotimeve në ditën e zgjedhjeve është 1664. Informacioni mbi qendrat e votimit dhe kandidatët paraprakisht është i disponueshëm në faqen e internetit Electionsfinland.fi. Komunat do të informojnë edhe vetë banorët e tyre për qendrat e votimit.

Jashtë vendit, votimi paraprak do të organizohet ndërmjet 12 dhe 15 janarit. Mundësia për votim paraprak do të ofrohet në 94 qendra në 70 vende të ndryshme. Disa nga qendrat e votimit paraprak do të jenë të hapura vetëm në ditë të caktuara gjatë periudhës së votimit paraprak. Votuesit me të drejtë vote që qëndrojnë jashtë vendit gjatë zgjedhjeve mund të votojnë edhe me postë.

Zgjedhjet e qarkut do të zhvillohen me masat e kërkuara nga situata epidemiologjike. Sipas Institutit Finlandez për Shëndetin dhe Mirëqenien, votimi është një aktivitet me rrezik të ulët.

Janë planifikuar masa të veçanta për t’u mundësuar votuesve të vendosur në karantinë ose izolim nga mjeku ose me simptoma të frymëmarrjes të votojnë. Votuesit mund të kontaktojnë bordin qendror zgjedhor komunal të komunës së tyre për të pyetur për aranzhimet e veçanta.

 

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *