PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Ja si ndryshojnë taksat në 2022. Zbritjet për ilaçet, ngrohjen, shtëpinë dhe kredinë,

, , , ,

Zyra e taksave Vero ka publikuar një sërë ndryshimesh në sistemin e taksave për vitin e ardhshëm 2022. Ndryshimet në taksa duken me efekte pozitive për qytetarët, pavarësisht se nuk janë aq të larta në përqindje. Uljet në taksime kanë të bëjnë qoftë në reduktimin e përqindjes, si edhe në zbritjen e shpenzimeve nga shuma e të ardhurave të taksueshme.

Uljet më të konsiderueshme duket se shkojnë për kategorinë e të moshuarëve, që kanë nevojë për shërbime në shtëpitë e tyre, qoftë për pastrimin apo kujdesin e specializuar mjekësor.

Një zbritje e konsiderueshme shkon në drejtimet që kontribuojnë në uljen e emetimit të karbonit në natyrë, si për blerjen dhe taksimin vjetor të makinave elektrike, apo zëvëndësimin e ngrohjes me naftë në shtëpitë private.

Konfederata e Tatimpaguesve ka përpiluar ndryshimet më të rëndësishme për taksimin e vitit të ardhshëm:

1. Taksimi i të ardhurave nga paga do të ulet lehtësisht në të gjitha kategoritë e të ardhurave pasi kontributet e sigurimeve shoqërore bien mesatarisht.

Taksa komunale do të rritet në 16 komuna dhe do të ulet në 12 komuna. Norma e taksës do të mbetet e pandryshuar në 281 të tjerat. Norma mesatare e taksës komunale gjithashtu do të mbetet e pandryshuar në 20%.

Sipas të dhënave të përpiluara nga Shoqata e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale Finlandeze, vitin e ardhshëm, norma më e lartë e taksave në Finlandë është në Halsua (23.5%) dhe më e ulëta në Kauniainen (17.0%).

Sipas përllogaritjeve të Konfederatës së Tatimpaguesve, taksimi i pagave në tërësi do të ulet lehtësisht dhe norma tatimore do të ulet me 0,1 pikë përqindje.

2. Reduktimi për familje do të riakordohet.

Në eksperimentin dyvjeçar, shuma maksimale e zbritshme për punët shtëpiake dhe punën e infermierisë dhe kujdesit do të rritet në 3,500 € nga 2,250 € që është aktualisht. Në të njëjtën kohë, shuma e kompensimit do të rritet në 60% nga 40% që është aktualisht.

Së dyti, braktisja e ngrohjes me naftë do të mbështetet nga një rritje përkatëse e tavanit për reduktimin e taksës për familje dhe përqindjen e kompensimit. Ndryshimi është i vlefshëm për 2022–27.

Zbritja e taksës për familje për punë të tjera, si puna e rinovimit, do të mbetet e njëjtë.

3. Zbritja e shumës së interesit të kredive për shtëpi po zvogëlohet. Vitin e ardhshëm, vetëm pesë për qind e interesit për borxhin e banesave do të jenë të zbritshme, krahasuar me 10 për qind që është këtë vit. E drejta e zbritjes së interesit është shkurtuar gradualisht dhe në vitin 2023 e drejta e zbritjes nuk do të ekzistojë më fare.

4. Do të ulet taksa për makinat e firmave. Vlera tatimore e makinave që konsiderohen me emetim të ulët karboni shkurtohet me 85 euro. Ndryshimi është i vlefshëm deri në vitin 2025. Makinat e kompanive me emetim të ulët konsiderohen nga tatimpaguesi si makina me emetim të matur të CO2 deri në 100 gram për kilometër.

5. Taksimi i alkoolit për birrat e buta do të ndryshojë. Norma e reduktuar e tyre do të shtrihet për birrat me përmbajtje alkooli 2,9-3,5% vol. Taksa e reduktuar tani mbulon birrat me volum nga 0.6 deri në 2.8% të vëllimit.

6. Taksa e duhanit do të rritet vitin e ardhshëm dhe vitin pas tij. Vitin e ardhshëm rritjet do të rrisin çmimin e një pakete duhani me 0.50 euro. Çmimi i paketës së cigareve elektronike 30 gram do të rritet me 1.50 euro.

7. Makinat tërësisht elektrike nuk i nënshtrohen më taksës së makinave. Në vend të kësaj, taksa bazë vjetore e automjeteve që u vihet atyre do të rritet me 65 €. Përjashtimi i taksës së veturave elektronike dhe rritja e taksës së automjeteve të tjera do të zbatohen nga tetori i këtij viti.

8. Ndryshe nga objektivat klimatike të qeverisë, përdorimi i energjisë i torfe  do të mbështetet duke rritur kufirin e përdorimit pa taksa në 10,000 megavat orë dhe duke rregulluar mekanizmin e çmimit bazë për torfe.

9. Taksimi i energjisë elektrike do të ulet duke zhvendosur disa lloje të instalimeve prodhuese të energjisë elektrike në një kategori më të ulët të taksës së energjisë elektrike.

10. Zbritja vjetore për rimbursimet farmaceutike do të rritet me më shumë se dhjetë euro në 592.16 euro. Kur kjo zbritje tejkalohet, ju duhet të paguani vetëm një zbritje prej 2,50 € për çdo produkt që blini.

Detyrimi fillestar vjetor për rimbursimet e barnave mbetet në 50 euro. Rimbursimet në Kela merren vetëm pasi të keni paguar 50 euro për barnat që mbulohen nga rimbursimi

Përqindjet e rimbursimit për barnat do të mbeten të pandryshuara. Shtesa bazë është 40 për qind, shtesa speciale e poshtme 65 për qind dhe shtesa speciale e sipërme 100 për qind.

11. Mosha e daljes në pension do të rritet gradualisht dhe mosha e daljes në pension për të lindurit në 1965 e më tej do të lidhet me jetëgjatësinë. Të lindurit në vitin 1958 mund të dalin në pension vitin e ardhshëm.

12. E drejta e pensionit të gruas së ve është në vijimësi me afat të caktuar. Afati dhjetëvjeçar për pensionet e të vejave hyn në fuqi për të lindurit në 1975 e më pas. Ndryshimet nuk zbatohen për pensionet e të vejave që janë duke e marrë pagesën. Nga ana tjetër, në të ardhmen, bashkëshortët që bashkëjetojnë dhe jetojnë në një familje të përbashkët do të kenë edhe të drejtën e pensionit të vejushës nëse kanë një fëmijë të përbashkët të mitur, pavarësisht se nuk janë zyrtarisht të martuar

13. Kontributet e pensioneve të lidhura me fitimet do të rriten mesatarisht me 0.45 pikë përqindjeje.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *