PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Qeveria, program i ri kundër racizimit. Trajnime për policët dhe politikanët

, , ,

Të enjten, qeveria finlandeze miratoi një program të ri që synon të trajtojë racizmin institucional dhe diskriminimin në vend, raporton Helsingin Sanomat.

Programi, i quajtur Yhdenvertainen Suomi ose “Equal Finland”, përfshin një plan veprimi me 52 pika dhe tetë objektiva kyçe që do të zbatohen nga viti 2021 deri në vitin 2023. Ai bazohet në kërkimet ekzistuese mbi racizmin në Finlandë.

Masat e përshkruara në program përfshijnë metoda për të çmontuar pabarazinë sociale dhe strukturore në vend, për të promovuar diversitetin në vendin e punës dhe për të inkurajuar një angazhim për përfshirje dhe barazi mes atyre që janë në postet e larta drejtuese.

Ai gjithashtu kërkon të rrisë ndërgjegjësimin për format e ndryshme të racizmit, të nxisë kërkimin dhe mbledhjen e të dhënave për të njëjtën gjë dhe të luftojë gjuhën e urrejtjes në një mënyrë sistematike. Qëllimi i tij përfundimtar është të ndihmojë në krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës pa diskriminim për të gjithë qytetarët dhe banorët në nivel lokal dhe kombëtar.

Programi do të ndërmarrë hapa konkretë në drejtim të ofrimit të trajnimeve kundër racizmit dhe ndjeshmërisë për oficerët e policisë (veçanërisht kur kemi të bëjmë me të huaj), trajnime online mbi rreziqet e gjuhës së urrejtjes për politikanët vendas dhe mbështetjen për organizatat që ndihmojnë viktimat e racizmit dhe krimeve të urrejtjes.

“Equal Finland” është pjesë e programit qeveritar të kryeministres Sanna Marin dhe ka të ngjarë të financohet nga grantet ekzistuese. Ajo gjithashtu mund të marrë mbështetje financiare nga BE.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *