PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Rritja e çmimeve pritet të rrisë qiratë e banesave. Ndryshimi 5.7 përqind: Nga 800 do të paguash 846 Euro në muaj

, , , ,

Inflacioni i përshpejtuar, pra rritja e çmimeve të konsumit, mund të reflektohet në rritje jashtëzakonisht të larta të çmimeve të banesave me qira këtë vit.

Në kontratat e apartamenteve me qira ekziston një kusht, që qiraja të rritet çdo vit. Zakonisht, në tregun privat të qirave, rritja lidhet me indeksin e çmimeve të konsumit në shumicën e qirave.

Rritja mund të bazohet gjithashtu në një përqindje fikse ose një klauzolë shtesë specifikon se rritja korrespondon me ndryshimet në indeksin e çmimeve të konsumit, ose është përmendur të paktën një përqindje e caktuar. Sipas Anne Viida, Drejtoreshë Ekzekutive e Shoqatës së Qiramarrësve, në situata të tilla rritja minimale është zakonisht rreth tre për qind.

Këtë vit, çmimet e konsumit në Finlandë janë rritur shumë më shpejt. Inflacioni, pra rritja e çmimeve të konsumit, në muajin prill ishte 5.7 për qind nga viti në vit. Sipas të dhënave paraprake të Eurostat, inflacioni u rrit ndjeshëm në maj krahasuar me prillin.

Rritja e qirasë sipas inflacionit aktual do të nënkuptonte që, për shembull, ata që kanë paguar 800 euro qira do të duhet të paguajnë 46 euro më shumë në të ardhmen.

Inflacioni i zgjatur dhe rritja e pagave ka të ngjarë të kenë ndikim në qiratë nominale në terma afatgjatë.

Sipas një sondazhi të kryer nga pronarët finlandezë të banesave, tre të katërtat e pronarëve privatë nuk i rrisin qiratë e tyre çdo vit, edhe nëse marrëveshjet e qirasë përmbajnë një klauzolë rritjeje. Ka edhe pronarë që rrisin qiratë vetëm kur qiramarrësit ndryshojnë.

Megjithatë rritja e qirave nuk duhet të jetë surprizë për askënd. Nëse baza për rritjen e qirasë nuk është e specifikuar në marrëveshjen e qirasë, rritja duhet të negociohet me qiramarrësin ose qiraja duhet të ndërpritet për të ndryshuar kushtet e marrëveshjes.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *