PANALBANIAN

Lajmet shqip nga Finlanda

Zyra e punës sponsorizon firmat që i mësojnë finlandisht punëtorëve të tyre


Zyra Kombëtare e Punës Te-toimisto ka njoftuar vendimin e saj për të sponsorizuar mësimin e gjuhës finlandeze ose suedeze për emigrantët në vendin e tyre të punës. Trajnimet e gjuhës finlandeze dhe suedeze në punë tani janë të disponueshme përmes prokurimeve të përbashkëta.

Objektivi i trajnimeve është rritja e kapaciteteve të personelit me prejardhje të huaj për të përballuar detyrat e tyre të përditshme të punës në finlandisht ose suedisht. Në trajnim, përmbajtja e mësimit të gjuhës fokusohet, për shembull, në fjalorin profesional të nevojshëm në detyrat e përditshme, në situatat komunikuese të hasura në punë, në situatat e shërbimit ndaj klientit ose, për shembull, në problemet e sigurisë në punë të kompanisë ose në materiale të tjera.

Trajnimet janë të përshtatura për nevojat e kompanisë dhe të kursantëve. Objektivi, përmbajtja, kohëzgjatja dhe mënyra e realizimit të trajnimeve do të bien dakord me punëdhënësin.

Trajnimet janë po aq të përshtatshme për nevojat e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha. Sektori publik – shteti, bashkitë, autoritetet e përbashkëta komunale dhe famullitë mund të përdorin gjithashtu shërbimin.

Trajnimet mund të përdoren në mënyrë fleksibël në faza të ndryshme të kompanisë, veçanërisht kur ndodhin ndryshime në operacionet e kompanisë që kërkojnë përshtatjen e kompetencës profesionale të sipërmarrësit dhe/ose personelit të kompanisë. Trajnimet, thuhet në njoftimin e Te-toimisto mund të zbatohen në formën e Trajnimit të Synuar, Trajnimit të Rekrutimit dhe Trajnimit për Ndryshimin.

About Post Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *